Inför varje klubbmöte finns ett tema. Det är sedan upp till den enskilde medlemmen att fånga det temat med sin kamera och på sitt sätt. Vid nästa klubbmöte får den som känner sig manad visa bilderna inför gruppen. Här kan du se några av de bilder som visats på dessa möten.
2018