Medlemmar
Temabilder från klubbmöten
Temabilder från klubbmöten
Inför varje klubbmöte finns ett tema. Det är sedan upp till den enskilde medlemmen att fånga det temat med sin kamera och på sitt sätt. Vid nästa klubbmöte får den som känner sig manad visa bilderna inför gruppen. Här kan du se några av de bilder som visats på dessa möten.
Tävlingar
Utställningar
Fotoutflykter
Fotoutflykter
Här får den klubbmedlem som vill lägga upp sina bilder från fotoutflykter, antingen det är organiserade eller spontana.
Klubbmaterial
Klubbmaterial
Här placerar vi saker som kan vara bra att komma åt för våra medlemmar. En del ligger helt öppet annat kräver inloggning.